รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายกิติพงค์ พันมกา (โจ้)
ปีที่จบ : 2542   รุ่น : 1
อีเมล์ :
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บ.สหเรือง จำกัด
ตำแหน่ง : นักส่งเสริมการเกษตร
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 76 ม.8 ต.บางทรายใหญ่อ.เมือง จ.มุกดาหาร

วันที่บันทึกข้อมูล : 17 ก.ค. 2563,22:16 น.   หมายเลขไอพี : 122.155.47.156


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล