รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นิภาพร คุณารักษ์ (อ้อม )
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 13
อีเมล์ : Aomlove2412@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : มูลนิธิคริสตจักรลูเธอร์แรน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระดมทุน
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 1188 ซอยเริ่มเจริญ ถนนสุขุมวิท50 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ

วันที่บันทึกข้อมูล : 19 ก.ค. 2563,23:48 น.   หมายเลขไอพี : 49.230.143.116


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล