สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

อักษรย่อ  :  ม.ว.
สีประจำโรงเรียน : น้ำเงิน-ขาว
ต้นไม้ประจำโรงเรียน : พญาสัตบรรณ