แผนที่โรงเรียน
แผนที่โรงเรียน
การเดินทาง : เดินทางออกมาจากตัวจังหวัดมุกดาหาร โดยเส้นทางหลวงหมายเลข 212  ถนนชยางกูร  มุ่งหน้าสู่อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โรงเรียนจะอยู่ห่างจากตัวจังหวัดมุกดาหารประมาณ  6  กิโลเมตร ใกล้กับทางแยกเข้าสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2