ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 23-24 ธันวาคม 2565
ชื่อนักเรียน : 1. เด็กชายเอกกมล พาลึก 2. เด็กชายปวริศ คำจันทร์
โพสเมื่อ : 01 ม.ค. 2566,13:14   อ่าน 26 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 23-24 ธันวาคม 2565
ชื่อนักเรียน : 1. เด็กชายปิยราชย์ วงศ์ศรีทา 2. เด็กชายณัฐวัฒน์ สีสาพันธ์
โพสเมื่อ : 01 ม.ค. 2566,13:14   อ่าน 24 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 23-24 ธันวาคม 2565
ชื่อนักเรียน : 1. นายเกษมศักดิ์ ใจสุข 2. นายปฏิพัทธ์ มาตราช
โพสเมื่อ : 01 ม.ค. 2566,13:13   อ่าน 18 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 23-24 ธันวาคม 2565
ชื่อนักเรียน : 1. เด็กชายเกียรติกนก นามสง่า 2. เด็กชายบุญฤทธิ์ ครราช
โพสเมื่อ : 01 ม.ค. 2566,13:12   อ่าน 17 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 23-24 ธันวาคม 2565
ชื่อนักเรียน : 1. นางสาวมนัสนันท์ แสนวิเศษ 2. นางสาวสุพัตรา แสนต่างใจ 3. นายชาติชาย คำโยธา 4. นางสาวณัฐชญา
โพสเมื่อ : 01 ม.ค. 2566,13:12   อ่าน 18 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 23-24 ธันวาคม 2565
ชื่อนักเรียน : 1. นางสาวมุกธิดา เหลาทองหวาย 2. นางสาวกนกพร ศรีมูลเขียว 3. นางสาวธิดารัตน์ คำปาน 4. นางสาวจ
โพสเมื่อ : 01 ม.ค. 2566,13:11   อ่าน 10 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ พูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 23-24 ธันวาคม 2565
ชื่อนักเรียน : 1. นางสาวครองขวัญ ทานรัมย์ 2. นางสาวปัทมพร สุพร
โพสเมื่อ : 01 ม.ค. 2566,13:11   อ่าน 12 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 23-24 ธันวาคม 2565
ชื่อนักเรียน : 1. เด็กชายธีรภัทร ทวีโคตร 2. เด็กหญิงนันทกานต์ วาปี 3. เด็กหญิงพัชราภา ดาดี 4. เด็กหญิงบัณฑ
โพสเมื่อ : 01 ม.ค. 2566,13:10   อ่าน 11 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 23-24 ธันวาคม 2565
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอัญชลี มูลพรม
โพสเมื่อ : 01 ม.ค. 2566,13:10   อ่าน 9 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 23-24 ธันวาคม 2565
ชื่อนักเรียน : 1. เด็กชายอิสระ คำปาน 2. นางสาววรัญญา สุดช่วย 3. เด็กชายธนวัฒน์ ติดวงษา 4. เด็กชายศิริศักดิ
โพสเมื่อ : 01 ม.ค. 2566,13:09   อ่าน 10 ครั้ง